Få indsigt i hvordan du, i fællesskab med andre, kan starte eller udvikle en kooperativ, demokratisk virksomhed. Fx en virksomhed der ejes og drives af sine medarbejdere, kunder, leverandører eller lokalsamfundet.